Miljø

HauCon Norge AS er i en kontinuerlig prosess for å ivareta det indre og ytre miljøet.

HMS
Helse, miljø og sikkerhet står i høysetet i alle ledd hos HauCon Norge AS. En null-skade-visjon er en selvfølge. Samtidig har vi fokus på å forebygge sykefravær gjennom et godt sosialt miljø internt i bedriften. Ansatte og ledelse med dedikert ansvar ivaretar og utvikler HMS-system hos HauCon Norge AS, samtidig som alle er bevisste sin egen rolle og sitt ansvar for egen arbeidsplass. Resultatet av HMS-arbeidet gjør HauCon Norge AS til en forutsigbar og stabil aktør i bransjen.

BREEAM-NOR
HauCon Norge AS ønsker å motivere til bærekraftig materialvalg i byggeprosjekter. BREEAM-NOR er et effektivt verktøy for å integrere dette i alle ledd. HauCon Norge AS har en klar målsetting om å tilby dokumenterte produkter med de beste livsløpsvurderingene som kan bidra til poeng i BREEAM-NOR-prosjekter.  

ISO14001
For å ivareta det ytre miljøet på best mulig måte, er HauCon Norge AS i en prosess for Miljøsertifiseringssystemet ISO14001-2015. Vi regner med at miljøstyringssystemet skal være oppe å gå i løpet av sommeren 2017, og at endelig sertifisering skal være på plass før februar 2018. Det er Det Norske Veritas (DNV-GL) som er sertifiseringsorgan for HauCon Norge AS. Samsvarsforpliktelser og systemresultater vil være tilgjengelig for våre interessepartnere på denne siden samtidig med lanseringen av systemet.14001 emblem

2016 © HauCon Norge AS | Hovedkontor: Johan Follestads vei 3 | 3474 Åros| Tlf: + 47 31 30 25 00 | E-post: post@haucon.no