Logo HauCon

                                                                                      

                                      14001 emblem breeam nor    fb  ig  in  yo                                  

DEMENSLANDSBY - DØNSKI

DEMENSLANDSBY - DØNSKI

Bærum kommune er i startfasen av å bygge et bofelleskap for personer med demens på Dønski.

Innenfor et trygt og avgrenset område, bygget som en hyggelig landsby, skal beboerne kunne fortsette å leve sine liv likest mulig det de er vant til fra tidligere. Her vil personer med demens bo i boliggrupper som er utformet nesten som normale hjem. Hjemlig stil, trivsel og hverdagsliv er viktig.

Området skal inneholde blant annet et torg, butikk, spisested, arealer for aktivitet og gode arealer for sosiale og kulturelle møteplasser. Beboerne vil ha tilgang til uteareal og skal kunne bevege seg fritt ute og inne i landsbyen.

Planen er at landsbyen står ferdig sommer 2020.

Livet i landsbyen skal være godt for beboere, besøkende, medarbeidere og frivillige. Her vil omsorg for personer med demens "omtenkes" og bli annerledes. Viktige målsettinger med arbeidet er at beboerne skal ha en god hverdag med stor frihet samtidig som de opplever trygghet og mestring.

136 plasser fordelt på 17 bokollektiv, med plass til 8 personer.
22 bo- og behandlingsplasser, i to grupper med plass til 11 personer.
Inntil 40 dagaktivitetsplasser vil bli fordelt over dag-/kveld- og helgplasser.

 

Byggeperiode: 2018-2020

Entreprenør: HENT AS


HauCon leverer
alt av forbruksmaterealer ti tillegg til  geoforskaling og vanntette rørgjennomføringer med Nofirno.

97   88203 vb    88200 vb

           GEOPANEL                    GUMMIHYLSE                TETTEMASSE NOFIRNO

                                                  


Mer informasjon om prosjektet:
 Demenslandsby

 

Kontaktperson:

Erik F. Hovelsrud

ERIK F. HOVELSRUD

Selger / External sales - Oslo omegn, Akershus

T. +47 31 30 25 15
M. +47 94 50 77 10
E. efh@haucon.no

2019 ©         HauCon Norge AS   |   Hovedkontor: Johan Follestads vei 3   |   3474 Åros  |   Tlf: + 47 31 30 25 00   |   E-post: post@haucon.no