HauCon logo

14001 emblem s2        

GYSTADMARKA U-SKOLE - JESSHEIM

GYSTADMARKA U-SKOLE - JESSHEIM

Prosjekt Gystadmarka ungdomsskole utføres av Seby / Veidekke og har en verdi på ca. 230 MNOK. HA Bygg AS utfører betongarbeidene. Den nye ungdomskolen bygges for 750 elever fordelt på 30 klasser. Bygget er på totalt 9.215 m2 (BTA) fordelt på fire etasjer. Bygget er plassert tett inntil fotballstadion, UKI Arena, og prosjektet inkluderer en tribune på fotballbanens kortside med 1000 sitteplasser samt et servicebygg tilknyttet fotballbanen.

OPS-prosjekt
Prosjektet gjennomføres etter OPS-modellen (offentlig-privat samarbeid), som innebærer at Veidekke både utvikler, prosjekterer, bygger og drifter skolen. Det er også Veidekke som har vært ansvarlig for å finansiere prosjektet. Ullensaker kommune leier skolen i 25 år, og i leieperioden vil Veidekke sørge for drift og vedlikehold gjennom en egen driftsavtale. Etter de fem første årene skal deler av driftsavtalen reforhandles.

HauCon leverer FUNDAMENTFORM som vist på bildene, bindetråd, verktøy, armeringsstoler og alt annet forbruk.

Prosjektets hjemmeside: Gystadmarka ungdomsskole

2016 © HauCon Norge AS | Hovedkontor: Johan Follestads vei 3 | 3474 Åros| Tlf: + 47 31 30 25 00 | E-post: post@haucon.no