HauCon logo

14001 emblem s2        

SJØUTSIKTEN TERRASSE - SÆTRE

SJØUTSIKTEN TERRASSE - SÆTRE

Asker Entreprenør AS bygger 29 nye terrasseleiligheter med god sjøutsikt og nærhet til Sætre sentrum. Arkitektene har utformet prosjektet med tanke på å gi det enkelte bygg og den enkelte leilighet sitt eget fortrinn.

Bebyggelsen er delt opp i fire bygg for å skape best mulig utnyttelse av tomtearealet, samt for å optimalisere lys og utsiktsforhold. Det er videre lagt vekt på praktiske løsninger med enkel tilgang til parkeringsplass og øvrige fellesarealer.

Byggeperiode: 2017-2018


HauCon leverer
armeringstilbehør, stag, grunn- og isolasjonsprodukter, verktøy, sikringsutstyr, forskaling, festemateriell, betong- og kjemiprodukter og innstøpningsprodukter.


Mer informasjon om prosjektet:
Sjøutsikten terrasse

2016 © HauCon Norge AS | Hovedkontor: Johan Follestads vei 3 | 3474 Åros| Tlf: + 47 31 30 25 00 | E-post: post@haucon.no